Kreatywny Lider

Warsztaty zimowe

z Treningiem Umiejętności Społecznych

Warszawa – Wilanów, 15-19 stycznia 2024

Dla dzieci w wieku 7 – 13 lat

pn – pt, 8:30 – 16:30

 

ograniczona liczba miejsc
ograniczona liczba miejsc
Kreatywny Lider

Warsztaty Zimowe
z Treningiem Umiejętności Społecznych

Warszawa – Wilanów, 15-19 stycznia 2024

Dla dzieci w wieku 7 – 13 lat

Twoje dziecko otrzyma:

 • codziennie 1,5 godzinne zajęcia TUS z psychologami i pedagogami
 • zajęcia wspomagające umiejętności społeczne
 • KREATYWNY LIDER – poznaję i doświadczam świat sobą – zajęcia pobudzania twórczego myślenia oraz działania zespołowego i współpracy w grupie
 • Domową, kameralną atmosferę – całe półkolonie to kameralna przestrzeń, gdzie będzie nie więcej niż 12 dzieci, które na zajęcia TUS będą w dwóch grupach wiekowych.

A oprócz tego… 🙂

 • integrujemy się
 • pracujemy z emocjami i potrzebami
 • wychodzimy na dwór, uprawiamy sporty zimowe i lepimy bałwana!
 • uczta zmysłów – robimy warsztaty z tworzenia mydełek
 • eko-kolaż – przelewamy emocje w twórczym eko-kolażu!
 • robimy twórce eksperymenty chemiczne z grupą Mali Odkrywcy
 • skupiamy się na tym co tu i teraz (mindfulness)

…wszystko wraz z odpowiedzialnością, empatią oraz szacunkiem do Twojego dziecka.

Mamy w tym doświadczenie i spotykamy się z dzieckiem z ciepłem i humorem

Zobacz jedną z naszych poprzednich edycji

Prowadzący

 

Jesteśmy zgranym zespołem psychologów i pedagogów, którzy od początku chcieli pracować z dziećmi i młodzieżą, docierając do nich z ciepłem i humorem. Widzimy jak dzieci działają w grupie i potrafimy podjąć działania, które sprawiają, że potrafią sobie poradzić w przeróżnych sytuacjach społecznych. Dostrzegamy jak nierzadko zdolni młodzi ludzie chcą, ale nie potrafią do końca sprawić, aby inni ich zaakceptowali. Chcemy więc uzbroić ich w narzędzia, które pozwolą na sprawne funkcjonowanie wśród rówieśników, a w przyszłości w rodzinie, pracy lub społeczności lokalnej.

Łukasz Gutowski

Psycholog

Jako psycholog społeczny prowadząc Trening Umiejętności Społecznych dbam szczególnie o to, aby dzieci miały wiarę w siebie i dzięki temu weszły z wszelkim możliwym zaangażowaniem w realizację treści warsztatów. Potrafię rozładować napięcie humorem i sprawić, aby każda dziewczyna lub chłopak poczuli się dobrze w grupie. Zwłaszcza tych ostatnich utwierdzam w przekonaniu, że praca nad umiejętnościami społecznymi, to nie babska domena, tylko męskie kroki ku dojrzałości 🙂

Nieustannie podnosimy swoje kompetencji uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach psychologicznych, dzięki czemu możemy do naszej pracy wnosić nowe pomocne dla rozwoju dzieci rzeczy a łącząc dwie specjalizacje psychologii: kliniczną – indywidualne spojrzenie na człowieka i społeczną – spojrzenie na człowieka przez pryzmat grupy czy społeczeństwa, podczas warsztatów mamy możliwość spojrzeć w sposób całościowy na rozwój i problemy Waszych dzieci aby w sposób jak najbardziej kompleksowy pomóc im poradzić sobie z problemami i umożliwić im jak najpełniejszy rozwój kompetencji społecznych.

Ania Rogalska

Psycholog

Bogate doświadczenie psychologa dzieci i młodzieży pozwala mi dobrze rozumieć problemy małych ludzi i wzmacniać ich zdolność do wprowadzania w życie nowych umiejętności społecznych.

Kasia Kowalczyk

Pedagog

Jako pedagog pracujący w szkole integracyjnej mam bogate doświadczenie pracy z dziećmi mającymi deficyty w zachowaniach prospołecznych. Na przestrzeni wielu lat, widziałam jak bardzo młodzi ludzie potrafią się zmienić, kiedy daje się im szansę i profesjonalną pomoc psychologów, pedagogów podpartą współpracą z rodzicami.

Uczymy się

współpracować w grupie

Budujemy poczucie

własnej wartości

pracujemy

nad Koncentracją

i pamięcią

Rozpoznajemy Emocje

TUS’y w roku szkolnym w cyklu 12 spotkań po 1,5 godziny.

Cena

1340 zł.

+ 230 zł. wyżywienie (opcjonalne)

Wyżywienie

Drugie śniadania organizujemy sami. Obejmują one owoce, napoje i przekąski. Obiady organizuje firma cateringowa.

Czas trwania zajęć

1 turnus

15-19 STYCZNIA 2024

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 16:30.

Ilość dzieci w grupie

do 5-6 dzieci w grupach wiekowych 7 - 9 oraz 10-13 lat.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w naszym lokalu, liczba miejsc jest ograniczona.

Spotkanie z psychologiem

Przed uruchomieniem zajęć psycholog odbywa rozmowę telefoniczną z rodzicem. Spotkanie ma na celu zweryfikowanie zdolności dziecka do podjęcia terapii grupowej oraz zebranie informacji o potrzebach dziecka w zakresie umiejętności społecznych.

* Spotkanie jest obowiązkowe dla Opiekunów / Rodziców dzieci, których nasi psychologowie jeszcze nie znają.

Rabat 10%

Dzieci, które znamy z poprzednich zajęć bądź terapii mają zniżkę w wysokości 10%.

Zniżka 10% przewidziana jest również dla rodzeństwa.

Ramowy plan dnia

8:30 - 9:00
Krąg na powitanie
9:00 - 9:30
Śniadanie
9:30 - 11:30
Trening Umiejętności Społecznych
11:30 - 11:40
Przerwa
11:40 - 14:00
Zajęcia wzmacniające trenowane umiejętności
14:00 - 14:30
Obiad
14:30 - 15:00
Krąg podsumowujący dzień
15:00 - 16:30
Zajęcia świetlicowe lub gry terenowe

Porozmawiaj z psychologiem

i zarezerwuj miejsce na warsztatach dla dziecka
Opiekunów dzieci, które znamy z poprzednich zajęć, prosimy o kontakt, aby zarezerwować miejsce dla dziecka.