Pomagamy rozpoznać problem,
przyglądamy się mu
i proponujemy optymalną
formę pomocy

Umów się z psychologiem

Nasi psycholodzy

mgr Katarzyna Lisawa

Psycholog, Pedagog, Terapeuta Systemowy

W pracy terapeutycznej ważne jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni, zbudowanie ciepłej relacji opartej na zaufaniu i szacunku. Z zaangażowaniem i pasją towarzyszę moim pacjentom w ich ważnych życiowych zmianach, kryzysach, trudnościach w relacjach z innymi, w pracy. Wspieram ich w poszukiwaniu nowych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w lepszym poznaniu siebie, swoich zasobów aby bardziej świadomie wpływać na swoje życie. Prowadzę terapię indywidualną dorosłych, młodzieży oraz dzieci w nurcie systemowym. Wspieram także rodziców w zobaczeniu perspektywy dziecka, w rozumieniu skąd biorą się jego problemy i trudne zachowania oraz jakie potrzeby się za tym kryją. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji. Jestem absolwentką Wydziału Psychologii UW oraz Wydziału Pedagogiki na UW. Ukończyłam kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej w WTTS.

mgr Łukasz Gutowski

Psycholog społeczny, Terapeuta systemowy, Trener TUS, TZA

Podążam za dzieckiem w poszukiwaniu rozwiązań i szczęścia w kontaktach z rodziną i rówieśnikami. Razem wyruszamy w przygodę po mapie emocji i uczuć. Uczymy się żyć tu i teraz. Szukamy dróg rozwiązywania konfliktów oraz jak być odważnym i przyjacielskim w kontaktach z rówieśnikami. Cieszę się i jestem dumny z tego, że mogę obserwować rozwój i kompetencje dziecka w szukaniu właściwych ścieżek. Więcej o mnie…

mgr Ania Rogalska

Psycholog dziecięcy, Terapeuta CBT, TRENER TUS, TZA

W pracy z dziećmi, młodzieżą oraz z ich rodzicami, opiekunami, staram się spojrzeć, wczuć, zrozumieć, w ich uczucia, myśli, potrzeby, motywacje. Wspólnie szukamy sposobów, umiejętności, potrzebnych do tego, aby to co jest trudne zmieniać, a to, co jest zasobem wzmacniać i rozwijać. Nieustannie zachwyca mnie zmiana, która dokonuje się w drugim człowieku, która sprawia, że jakość życia staje się jest lepsza, że człowiek jest szczęśliwszy, że zaczyna odkrywać siebie jako silną, wartościową osobę. Jestem wdzięczna, że mogę towarzyszyć temu procesowi. Więcej o mnie…

mgr Renata Kwapisz

Psycholog KLINICZNY, TRENER TUS

Wspieram rozwój poprzez relację. Towarzyszę w odkrywaniu świata i siebie słuchając i akceptując dziecięce emocje. Stwarzam przestrzeń do tego, aby dziecko zauważyło emocje, które przeżywa, potrafiło je nazwać oraz wyrazić. Pomagam dzieciom nauczyć się takiego radzenia sobie z konfliktami, które daje satysfakcję i zarazem nie czyni krzywdy innym.

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej – SWPS, na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej.
Uczestniczyłam w projekcie Czas na młodzież – w którym uzyskałam certyfikat kompetencji społecznych, ukończyłam staż Wspieranie poprzez Relacje oraz odbyłam kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej prowadzony przez CRP Wrocław. Więcej o mnie…

Konsultacja psychologiczna
200 zł.
50 minut
Terapia indywidualna dziecka
180 zł.
50 minut

Pomagamy rozpoznać problem, przyglądamy się mu i proponujemy optymalną formę pomocy.


Umów się z psychologiem

Poradnictwo dla Rodziców

 

Konsultacja jest formą pomocy dla rodziców/opiekunów, która polega na zrozumieniu problemu dziecka, jego funkcjonowania oraz poszukiwania optymalnej pomocy w rozwiązaniu trudności. Odbywa się to w oparciu o możliwości dziecka i rodziny. Celem konsultacji jest również wsparcie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów, wzmacnianie ich autorytetu. Konsultacja pomaga znaleźć odpowiedź na nurtujące rodziców/opiekunów pytania, dotyczące rozwoju dziecka i jego zachowań.

Zapisz się na konsultację

Konsultacja psychologiczna

 

Konsultacja psychologiczna to spotkanie, którego celem jest rozpoznanie problemu dziecka/młodzieży/młodego dorosłego, przyjrzenie się jego problemom, oraz wybór optymalnej formy pomocy. Czasami jest to wstęp do psychoterapii dziecka/młodzieży/młodych dorosłych, rodziców. Konsultacja umożliwia rodzicom/opiekunom doświadczyć siebie z konkretnym specjalistą, podjąć decyzję o ewentualnej współpracy. Najczęściej obejmuje od jednego do kilku spotkań.

 

Zapisz się na konsultację

Terapia indywidualna dziecka

 

Psychoterapia indywidualna to proces zróżnicowany, zależy od problemu dziecka, jego diagnozy, wieku, czy rozwoju.

 

Każda relacja terapeutyczna jest wyjątkowym spotkaniem. Polega na stworzeniu poczucia bezpieczeństwa dla dziecka i zaufania. Wówczas można lepiej poznać przeżycia dziecka, jego emocje oraz obraz świata małego człowieka. Przy wsparciu terapeuty dziecko nabywa nowego doświadczenia, oraz umiejętności w radzeniu sobie z trudnościami. Psychoterapia przybiera często postać rozmowy i zabawy, umożliwia ekspresję poprzez aktywność twórczą, zawiera elementy psychoedukacji.

 

W przypadku dzieci o sukcesie terapii decyduje nie tylko praca własna
dziecka. Bez wsparcia rodziców, rodzeństwa a czasem i innych członków rodziny, zmiana nie jest możliwa. Im młodsze dziecko, zaangażowanie rodziców jest tym bardziej niezbędne.

 

Drodzy Państwo, jesteście bardzo ważni w procesie terapeutycznym. Jesteście kooterapeutami dziecka. Wspólnie dążymy do zmiany.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy rodziców/opiekunów dziecka, bo to Wy drodzy rodzice/opiekunowie najlepiej znacie swoje dziecko. Takie spotkanie ( konsultacja) trwa 50 minut. Jeżeli posiadacie Państwo dokumentację psychologiczną dziecka (opinie psychologiczne, psychiatryczne, opinie ze szkoły, przedszkola itp) prosimy zabierzcie je ze sobą. Pierwsze spotkanie to czas, w którym wspólnie z Państwem przyjrzymy się dziecku, omówimy zauważone trudności i podejmowane do tej pory oddziaływania. Jeśli będzie potrzeba więcej ilości spotkań, dostosujemy się do Państwa. Na kolejne spotkanie zapraszamy dziecko. Rozmowa z dzieckiem jest bardzo ważna – wspólnie z nim badamy nad czym możemy pracować, omawiamy jak będą wyglądać nasze spotkania. Po spotkaniu dzieckiem, spotykamy się z Państwem, aby ustalić zasady dalszej współpracy. Czasem jest to konkretna ilość spotkań, a czasem zostawimy to własnemu biegowi. Czas trwania psychoterapii jest uzależniony od charakteru i trudności jakie posiada mały pacjent, jak również otwartości dziecka i rodziców. Kolejne spotkania będą trwać 50 minut. Są to spotkania psychoterapeuty z dzieckiem. Psychoterapeutę obowiązuje tajemnica psychoterapii z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka lub innych osób. Podczas psychoterapii konieczne są indywidualne spotkania z rodzicami/opiekunami, aby omówić podjęte oddziaływania i wdrożyć rodziców/opiekunów w przebieg psychoterapii dziecka. Częstotliwość spotkań z rodzicami/opiekunami ustalamy według indywidualnych potrzeb. Psychoterapia dziecka, młodzieży: są to zazwyczaj spotkania raz w tygodniu o stałej godzinie i dniu.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest metodą leczenia różnego rodzaju problemów emocjonalnych, np. depresji, zaburzeń lękowych, lęku panicznego, różnego rodzaju fobii, stresu pourazowego, stresu przewlekłego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, a także trudności emocjonalnych (np. ataków gniewu, złości), trudności w relacjach w związku, rodzinnych i społecznych.


Prekursorem terapii poznawczo-behawioralnej jest Aaron Beck – amerykański psychiatra, który stworzył ją w latach 60-tych. Głównym założeniem terapii poznawczo-behawioralnej jest powiązanie pomiędzy myślami, emocjami a zachowaniem człowieka. Jest to metoda nastawiona na pomoc w rozwiązaniu konkretnych trudności życiowych klienta i skupia się na jego bieżących celach. Jednak czasem sięga do zdarzeń z przeszłości, aby uświadomić wpływ działania środowiska rodzinnego na ukształtowanie się konkretnych przekonań i wzorców zachowania. Podstawą nurtu poznawczo-behawioralnego jest teza, że poprzez zmianę myślenia można osiągnąć zmianę nastroju i zachowania, a poprzez analizę myśli automatycznych można dotrzeć do głębszych przekonań o sobie, świecie i innych ludziach. Przekonania te mogą być pozytywne, ale też i dysfunkcyjne, czyli np. generujące lęki, podejrzliwość czy niską samoocenę. Podczas terapii w tym nurcie zyskuje się rozwój samoświadomości oraz kontrolę nad swoimi zachowaniami.