Loading...

Terapia pedagogiczna

Aby zapisać dziecko:

 

Terapia pedagogiczna to zajęcia, których celem jest pomoc dziecku w pokonaniu trudności w nauce. Zajęcia te mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji oraz wyrównywanie braków edukacyjnych dziecka, stąd często nazywane są zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi.

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest:

 
  • dla dzieci z dysleksją i dysortografią
  • dla dzieci z problemami w zakresie spostrzegania wzorkowego, czyli z zaburzeniami percepcji wzrokowej
  • dla dzieci z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • dla dzieci z problemami w zakresie spostrzegania słuchowego, czyli z zaburzeniami percepcji słuchowej
  • dla dzieci, które mają trudność w czytaniu, zarówno jeśli chodzi o płynność czytania, jak i rozumienie
  • dla dzieci, dla których stosowanie zasad ortografii podczas pisania jest utrapieniem
  • dla dzieci z problemami z koncentracją uwagi
  • dla dzieci, dla których nauka stanowi wyzwanie

Cena

Terapia pedagogiczna (Diagnoza i terapia)
140 zł.
50 minut
Terapia pedagogiczna (terapia)
520 zł.
Pakiet 4 spotkań po 50 minut płatne z góry