Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to zajęcia, których celem jest pomoc dziecku w pokonaniu trudności w nauce. Zajęcia te mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji oraz wyrównywanie braków edukacyjnych dziecka, stąd często nazywane są zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi.

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest:

 
  • dla dzieci z dysleksją i dysortografią
  • dla dzieci z problemami w zakresie spostrzegania wzorkowego, czyli z zaburzeniami percepcji wzrokowej
  • dla dzieci z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • dla dzieci z problemami w zakresie spostrzegania słuchowego, czyli z zaburzeniami percepcji słuchowej
  • dla dzieci, które mają trudność w czytaniu, zarówno jeśli chodzi o płynność czytania, jak i rozumienie
  • dla dzieci, dla których stosowanie zasad ortografii podczas pisania jest utrapieniem
  • dla dzieci z problemami z koncentracją uwagi
  • dla dzieci, dla których nauka stanowi wyzwanie

Wybierz termin Terapii Pedagogicznej

Loading...

Magdalena Kluczyńska

Kim jestem? Jestem terapeutą pedagogicznym. Skończyłam studia z terapii pedagogicznej. Ciekawymi pomysłami na zajęcia motywuję dzieci do mierzenia się z ich trudnościami. Potrafię w każdym dziecku dostrzec jego mocne strony i na nich opieram pracę.

Dlaczego terapia pedagogiczna? Zauważam, że coraz więcej dzieci ma trudności w nauce, co dalej przekłada się na niepowodzenia edukacyjne. Chcę pomóc tym dzieciom w stawianiu czoła tym trudnościom, ponieważ jestem przekonana, że dzięki systematycznemu treningowi i dobremu wsparciu dziecko jest w stanie zwycięsko stawić czoła wyzwaniom.

Cena

Terapia pedagogiczna
100 zł.
50 minut