Trening Zastępowania Agresji

ROCZNY CYKL TERAPII GRUPOWEJDLA DZIECI W WIEKU 11 – 15 LAT

Wilanów

Trening Zastępowania Agresji

ROCZNY CYKL TERAPII GRUPOWEJDLA DZIECI W WIEKU 11 – 15 LAT

 

ZAPISY OTWARTE!

Wilanów

Device Frame

Czym jest TZA?

Program Treningu Zastępowania Agresji jest oparty na teorii naukowej społecznego uczenia się Alberta Bandury. Jest realizowany jako program wychowawczy, profilaktyczny lub terapeutyczny. Jest programem skierowanym na zmianę zachowania agresywnego i składa się z trzech komponentów:

 

  • Trening zachowań prospołecznych (czyli znany TUS)
  • Trening kontroli złości
  • Trening wnioskowania moralnego (podejmowania decyzji)

 

Na Trening Umiejętności Społecznych (TUS), można zapisać się osobno.

Co otrzymują opiekunowie w ramach TZA?

  • Konsultacje z psychologami i trenerami w trakcie i po zakończeniu treningu
  • Przynajmniej dwóch pełnoprawnych terapeutów obecnych na zajęciach przy grupie do 8 dzieci lub 1 terapeutę w przypadku grupy do 4/5 osób
  • Zniżkę dla dzieci kontynuujących TUS/TZA w kolejnym semestrze
  • Zaświadczenie o odbyciu przez dziecko TZA

Cena

CENA REGULARNA: 310 zł./mc

 
30 spotkań (10 miesięcy), które odbywają się co tydzień przez cały rok

Cena obejmuje spotkanie z psychologiem, które należy odbyć przed rozpoczęciem zajęć.

RABATY

  • 10% zniżki, gdy dziecko miało już z nami zajęcia
  • 10% zniżki dla rodzeństwa

Miejsce

Warszawa Wilanów

Krokus - miejsce rozwoju dziecka i rodziny

al. Rzeczypospolitej 4/70

Trening

Czas trwania zajęć

 

30 spotkań po 1,5 godziny / 1 raz w tygodniu przez cały rok

 

Termin zajęć

 

Zajęcia będą odbywały się co tydzień, popołudniami i w sobotę. Staramy się zaproponować Państwu termin zgodny z Waszymi preferencjami.

Grupa

Ukształtowanie się grupy

Zgłoszenia przyjmujemy cały rok. Start grupy następuje po ukształtowaniu się grupy zgodnej wiekowo i z potrzebami. 

Liczba dzieci w grupie

W grupie może być ok. 5-8 dzieci dopasowanych pod względem wieku oraz potrzeb.

Każdą grupę prowadzi dwóch trenerów.

Spotkanie z psychologiem

Przed uruchomieniem zajęć psycholog spotka się z opiekunem (może być to spotkanie online). Spotkanie ma na celu zweryfikowanie zdolności dziecka do podjęcia terapii grupowej oraz zebranie informacji o potrzebach dziecka. Spotkanie odbywa się w obecności dwóch terapeutów (w tym zawsze psychologa). Jeden z trenerów rozmawia z rodzicem, a drugi z dzieckiem. Z opiekunami dzieci, które znamy (wcześniej chodziły już na nasze zajęcia) nie spotykamy się już, ponieważ mamy kontakt w trakcie zajęć.

O prowadzących

Jesteśmy psychologami i pedagogami, którzy od początku chcieli pracować z dziećmi i młodzieżą, docierając do nich z ciepłem i humorem. Widzimy jak dzieci działają w grupie i potrafimy podjąć działania, które sprawiają, że potrafią sobie poradzić w przeróżnych sytuacjach społecznych. Dostrzegamy jak nierzadko zdolni młodzi ludzie chcą, ale nie potrafią do końca sprawić, aby inni ich zaakceptowali. Chcemy więc uzbroić ich w narzędzia, które pozwolą na sprawne funkcjonowanie wśród rówieśników, a w przyszłości w rodzinie, pracy lub społeczności lokalnej.

Nieustannie podnosimy swoje kompetencji uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach psychologicznych, dzięki czemu możemy do naszej pracy wnosić nowe pomocne dla rozwoju dzieci rzeczy a łącząc dwie specjalizacje psychologii: kliniczną – indywidualne spojrzenie na człowieka i społeczną – spojrzenie na człowieka przez pryzmat grupy czy społeczeństwa, podczas warsztatów mamy możliwość spojrzeć w sposób całościowy na rozwój i problemy Waszych dzieci aby w sposób jak najbardziej kompleksowy pomóc im poradzić sobie z problemami i umożliwić im jak najpełniejszy rozwój kompetencji społecznych.

Zapisz dziecko na Trening Zastępowania Agresji