Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane zbieramy w celu organizacji grup zajęciowych i spotkań indywidualnych.


Zakres zbieranych danych: tj. imiona i nazwiska zgłaszającego oraz ich dzieci, daty urodzenia, numer telefonu oraz adresy e-mail. Dane te przyjmujemy w celu przypisania do odpowiedniej grupy oraz w celu kontaktu ze zgłaszającymi się na zajęcia.


Administratorem danych osobowych jest ALE Studio Łukasz Gutowski z siedzibą w Słomczynie, ul. Wiślana 43 05-250. 


W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą wiadomości e-mail na adres recepcja@krokus.waw.pl